Pages Menu
Categories Menu

Posted by on јун 29, 2015 in O NAMA, POČETNA |

Uvodna reč Predsednika Udruženja

Uvodna reč Predsednika Udruženja

ZAŠTO KORISTITI USLUGE UDRUŽENJA TURISTIČKIH VODIČA SRBIJE

 

Udruženje turističkih vodiča Srbije (UTVS) je najstarije strukovno Udruženje koje okuplja licencirane turističke vodiče od 1966. godine.

Koje su to prednosti koje nas kvalifikuju da budemo prvi i da budemo kvalitetni:

 1. Naši članovi govore 21 strani jezik pa naše usluge mogu koristiti turisti iz velikog broja različitih zemalja
 2. “Kvalitet pre svega“  je naš moto tako da su članovi Udruženja visokoobrazovani kadrovi različitih profila (turizam, istorija, istorija umetnosti, ekonomija, arheologija, etnologija, pravo, geografija, turizmologija, biologija, medicina, umetnost, političke nauke ..). Pored ostalog naši članovi su i dva doktora nauka (redovni profesor Univerziteta i profesor Visoke škole), studenti doktorskih studija, magistri nauka, master studija, profesori iz različitih oblasti…
 3. Članovi našeg Udruženja su osposobljeni da rade u svim zemljama i na svim kontinentima, a posebno na prostorima naše zemlje i regiona u celini
 4. Udruženje turističkih vodiča Srbije postoji od 1966. godine i opstalo je i u najtežim vremenima po našu zemlju i našu profesiju, jer su naši članovi posvećeni svojoj profesiji i svom poslu;
 5. Kvalitet ne dolazi sam što u Udruženju znamo, tako da se svake godine u vansezoni (najčešće u februaru mesecu) održavaju Seminari inovacije znanja i dodatnih znanja i tako već 49 godina
 6. UTVS u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda, Turističkom organizacijom Srbije, Sekretarijatom za privredu grada Beograda i turističkom privredom, svake godine poklanja besplatna razgledanja grada i izlete za svetski dan turističkih vodiča
 7. Šlanovi UTVS, često, na zahtev besplatno rade za TOB, TOS i druge uključujući se u različite programe promocije i prezentacije Srbije i grada Beograda
 8. Udruženje je zvanično registrovano u APR-u, tako da ne postoji mogućnost rada u tzv. “sivoj zoni“.
 9. Udruženje potpisuje Ugovore o saradnji sa zainteresovanim partnerima što omogućava i izradu posebnih (manjih) tarifa za naplaćivanje usluga, shodno obimu poslovanja.

Udruženje turističkih vodiča Srbije je uvek sarađivalo sa svim tur operatorima, turističkim agencijama, turističkim organizacijama, turističkim savezima i svim organizacijama koje su imale potrebu za kvalitetne usluge turističkih vodiča.

 

Prof. dr Snežana Štetić

Predsednik Upravnog odbora

Udruženja turističkih vodiča Srbije

UTVS

Udruženje turističkih vodiča Srbije

Posted by on јун 29, 2015 in |

UVODNA REČ PREDSEDNIKA UDRUŽENJA TURISTIČKIH VODIČA SRBIJE

 

ZAŠTO KORISTITI USLUGE

UDRUŽENJA TURISTIČKIH VODIČA SRBIJE

 

Udruženje turističkih vodiča Srbije (UTVS) je najstarije strukovno Udruženje koje okuplja licencirane turističke vodiče od 1966. godine. Koje su to prednosti koje nas kvalifikuju da budemo prvi i da budemo kvalitetni:

 1. Naši članovi govore preko 20 stranih jezika pa naše usluge mogu koristiti turisti iz velikog broja različitih zemalja
 2. “Kvalitet pre svega“ je naš moto tako da su članovi Udruženja visokoobrazovani kadrovi različitih profila (turizam, istorija, istorija umetnosti, ekonomija, arheologija, etnologija, pravo, geografija, turizmologija, biologija, medicina, umetnost, političke nauke ..). Pored toga naši članovi sui profesori univerziteta, strukovnih akademija, profesori iz različitih oblasti, , studenti doktorskih studija, magistri nauka, master studija…;
 3. Članovi našeg Udruženja su osposobljeni da rade u svim zemljama i na svim kontinentima, a posebno na prostorima naše zemlje i regiona u celini;
 4. Udruženje turističkih vodiča Srbije je opstalo i u najtežim vremenima po našu zemlju i našu profesiju, jer su naši članovi posvećeni svojoj profesiji i svom poslu;
 5. Kvalitet ne dolazi sam što u Udruženju znamo, tako da se svake godine u vansezoni (u februaru, novembru i decembru mesecu) održavaju Seminari inovacije znanja i permanentnog obrazovanja i tako preko 50 godina
 6. Svake godine organizujemo pripremnu nastavu za polaganje Stručnog ispita za turističke vodiče i turističke pratioce koji polažu stručni ispit u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
 7. UTVS u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda, Turističkom organizacijom Srbije, Sekretarijatom za privredu grada Beograda i turističkom privredom, svake godine poklanja besplatna razgledanja grada i izlete za svetski dan turističkih vodiča
 8. Članovi UTVS, se uključuju u različite programe promocije i prezentacije Srbije i grada Beograda
 9. Udruženje je zvanično registrovano u APR-u, tako da ne postoji mogućnost rada u tzv. “sivoj zoni“.
 10. Udruženje potpisuje Ugovore o saradnji sa zainteresovanim partnerima što omogućava i izradu posebnih (manjih) tarifa za naplaćivanje usluga, shodno obimu poslovanja.

Udruženje turističkih vodiča Srbije je uvek sarađivalo sa svim tur operatorima, turističkim agencijama, turističkim organizacijama, turističkim savezima i svim organizacijama koje su imale potrebu za kvalitetne usluge turističkih vodiča.

 

Bojana Banković

Predsednik Upravnog odbora

Udruženja turističkih vodiča Srbije