AKTIVNOSTI VODIČA


Februarske aktivnosti vodiča Udruženja


Naše Udruženje je tokom februara meseca 2012. godine organizovalo dve tradicionalne akcije – Stručni seminar i program od deset besplatnih razgledanja povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča – 21. februara, kao i redovnu godišnju Skupštinu.

Tokom Stručnog seminara održano je osam zanimljivih predavanja i dve posete (muzejima Ive Andrića i Paje Jovanovića). U nedelju 26. februara pet naših članova vodilo je građane po turističkim lokalitetima našeg grada – Knez Mihailovom, zatim po Kalemegdanu, starom Zemunu, Tašmajdanu i multikonfesionalnom Beogradu. Istog dana, za strance koji borave u našem gradu organizovali smo pet razledanja na stranim jezicima. Tom prilikom naših drugih pet vodiča, šetnjama po raznim delovima prestonice, ilustrovalo je doprinos Čeha i Slovaka, Rusa, Francuza. Austrijanaca i Nemaca razvoju modernog Beograda, a posebnim razgledanjem autobusom i pešice gosti su upoznati sa jevrejskom dimenzijom istorije našeg grada.

Stručni seminar i razgledanja bili su odlično posećeni, što nas posebno ohrabruje.

Dana 25. februara u Privrednoj komori Beograda uspešno smo održali redovnu godišnju Skupštinu, kada smo izabrali statutarna tela našeg Udruženja u novom dvogodišnjem mandatu.

Hvala svima na trudu u organizovanju svih naših februarskih aktivnosti! Na fotografijama možete da vidite kako je to izgledalo...
UPRAVNI ODBOR UTVS JE DONEO ODLUKU DA SE ZA VODIČE, KOJI SU U 2011.G. POLOŽILI STRUČNI ISPIT ZA VODIČA, ČLANARINA UMANJI ZA 50%, tj. UMESTO 3.000 ČLANARINA ZA 2012. IZNOSI 1.500 RSD, AKO UPLATE DO 31.03.2012. POSLE TOG DATUMA ČLANARINA JE, UMESTO 4.000, 2.000 RSD.

ČLANSTVO U UDRUŽENJU IZ PRETHODNE GODINE SE OBNAVLJA UPLATOM ČLANARINE DO 30. JUNA TEKUĆE GODINE. POSLE TOG DATUMA AUTOMATSKI PRESTAJE ČLANSTVO U UDRUŽENJU!
Datum održavanja: 21.02.2012ME?UNARODNI DAN VODI?A / INTERNATIONAL TOURIST GUIDE DAY


ME?UNARODNI DAN VODI?A / INTERNATIONAL TOURIST GUIDE DAY

21. FEBRUAR 2012.

Obeleavaju?i Me?unarodni dan turisti?kih vodi?a, 21.februar, i ove godine, tradicionalno, Udruenje turisti?kih vodi?a Srbije, kao ?lan Svetske Federacije Udruenja Turisti?kih Vodi?a (WFTGA), organizuje besplatna razgledanja. Na ovaj na?in promoviemo nau zemlju, grad, ambijentalne celine i nau profesiju.

Pozivamo sve gra?ane i goste da nam se

U nedelju 19. februara

pridrue u zanimljivim etnjama. Vai doma?ini, turisti?ki vodi?i, ?ekaju Vas na odre?enim polazitima u gradu, da Vam pokau neka zanimljiva mesta i ispri?aju neke druga?ije pri?e koje moda do sada niste ?uli.

PROGRAM 1 - Znamenita beogradska mesta

PEA?KE TURE

10:30 KNEZ MIHAILOVA ULICA

Zoran ILI?
Polazak: ispred Biblioteke grada Beograda

11:00 STARI ZEMUN

Zorica ARSI?
Polazak: ispred zemunske pote u Glavnoj ulici

12:00 OBNOVLJENI TAMAJDANSKI PARK

Branislav POPOVI?
Polazak: plato ispred crkve Svetog Marka

13:00 MULTIKONFESIONALNOST U BEOGRADU

Ivan KRU?I?AN
Polazak: ispred Sinagoge, Marala Birjuzova 19

13:00 KALEMEGDANSKI PARK

Mirko LEVAJAC
Polazak: ispred paviljona Cvjeta Zuzori?

Razgledanja iz Programa 1 bi?e obavljena na srpskom jeziku

PROGRAM 2 Znameniti beogradski stranci

PEA?KE TURE

10:30 JEVREJSKI BEOGRAD AUTOBUSOM

Davor Salom
Polazak: ispred Sinagoge, Marala Birjuzova 19

Za ovo razgledanje neophodna je prijava na tel. br. 011 3230566 i 064 9621330

10:30 RUSI U BEOGRADU

Svetla Atanasijevi?
Polazak: plato ispred crkve Svetog Marka

12:30 ?ESI I SLOVACI U BEOGRADU

Palko Tisovski
Polazak: ispred Rektorata, Studentski trg 1

12:00 NEMCI I AUSTRIJANCI U BEOGRADU

Jasna Miladinovi?
Polazak: ispred Gete Instituta, Knez Mihailova 50

12:30 FRANCUZI U BEOGRADU

Miroslava Popovi?
Polazak: ispred Palate Albanija, Knez Mihailova 2

Razgledanja iz Programa 2 bi?e obavljena na stranim jezicima

***

ZA SVE GORE NAVEDENE PROGRAME NIJE POTREBNA PRETHODNA PRIJAVA

Do?ite, ?ekamo Vas!

UDRUENJE TURISTI?KIH VODI?A SRBIJE


Datum održavanja: 19.02.2012Redovna godinja Skuptina


Potovana koleginice,

Potovani kolega,

Na osnovu ?lana 10. Statuta UTVS, Upravni odbor saziva redovnu godinju Skuptinu, koja ?e biti odrana u Sali VI Privredne komore Beograda, ulica Kneza Miloa 12/VI, u subotu 25. februara 2012. godine, sa po?etkom u 10 ?asova.

Pozivamo Te da u?estvuje u radu Skuptine i doprinese budu?em uspenom radu Udruenja. Nakon zavretka radnog dela Skuptine, Udruenje ugostiteljstva i turizma Privredne komore Beograda priredi?e prigodan koktel za u?esnike. Dnevni red Skuptine

1. Otvaranje Skuptine i izbor Radnog predsednitva

2. Izvetaj o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije

3. Finansijski izvetaj

4. Izbor/verifikacija ?lanova organa UTVS

5. Usvajanje Plana rada UTVS za narednu godinu

6. Razno

S potovanjem,

U ime UO UTVS

Branislav Popovi?
predsednik


Datum održavanja: 10.02.2012Stru?ni seminar


Potovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obavetavamo da Udruenje turisti?kih vodi?a Srbije i ove godine organizuje Stru?ni seminar za kolege, koji ?e se odrati u turisti?ko-informativnom centru Turisti?ke organizacije Srbije, ?ika Ljubina 8 na prvom spratu, kao i na navedenim adresama, u terminima:

Petak 10.02.2012.

16:00 - UMETNOST LOKALNOG VO?ENJA
Predava?: dr Sneana teti?

18:00 - RAZGLEDANJE BEOGRADA ZA STRANCE
Predava?: Slobodan teti?

Subota 11.02. 2012.

10:00 NAUSTICE BRANKOVI?A
Predava?: Silvana Hadi-?oki?

12:00 ART DECO U ARHITEKTURI BEOGRADA
Predava?: Milan Prosen

Nedelja 12.02. 2012.

10:00 POSETA MUZEJU IVA ANDRI?A (Andri?ev venac 8)
Kustos

12:00 POSETA MUZEJU PAJE JOVANOVI?A (Kralja Milana 21)
Kustos

Petak 17.02. 2012.

16:00 BEOGRADSKI MOSTOVI
Predava?: Vlastimir Ran?elovi?

18:00 GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE BEOGRADA
Predava?: dr Stevan Stankovi?, profesor emeritus

Subota 18.02. 2012.

10:00 BEOGRADSKA NADBISKUPIJA
(Rimokatoli?ke crkve u Beogradu) (Galerija fresaka) Predava?: Zoran Ili?

12:00 ODORE SVETITELJA NA FRESKAMA (Galerija fresaka)
Predava?: Ivan Kru?i?an

Srda?an pozdrav,

Udruenje turisti?kih vodi?a Srbije


Datum održavanja: 26.02.2011Februarske aktivnosti vodica Udruenja


Nae Udruenje je tokom februara meseca 2011. godine organizovalo dve tradicionalne akcije - odran je Strucni seminar sa est zanimljivih predavanja i dve posete (Muzeju Zepter i Galeriji fresaka), a povodom Medunarodnog dana turistickih vodica pet naih clanova vodilo je gradane po turistickim lokalitetima naeg grada Knez Mihailovom, zatim po Kalemegdanu, Zemunu, Vracarskom platou i od Zereka do Dorcola. Sve navedene manifestacije bile su mnogo bolje posecene nego ranijih godina, to sve nas posebno ohrabruje.

Konacno, 26. februara uspeno smo odrali redovnu godinju Skuptinu naeg Udruenja, kada smo odlucili da napravimo znacajan iskorak - na dobrobit naeg clanstva i vodicke profesije da u radu naeg Upravnog odbora ubuduce budu predstavljene turisticke organizacije Srbije i Beograda.

Hvala svima na trudu u organizovanju svih naih februarskih aktivnosti! Na fotografijama moete da vidite kako je to izgledalo...

Galerija slika


Datum održavanja: 11.02.2011Stru?ni seminar za kolege


Potovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obavetavamo da Udruenje turisti?kih vodi?a Srbije i ove godine organizuje Stru?ni seminar za kolege, koji ?e se odrati u turisti?ko-informativnom centru Turisti?ke organizacuje Srbije, ?ika Ljubina 8, na prvom spratu, u terminima:

Petak 11.02.2011.

16:00 - VODI?KA PROFESIJA
Predava?: dr Sneana teti?

18:00 - VELIKA AVANTURA
INDIVIDUALNO PUTOVANJE SVETOM I ZNANJA TURISTI?KOG VODI?A
Predava?: Viktor Lazi?

Subota 12.02. 2011.

10:00 IKONA TROJERU?ICA
Predava?: Ana Radovanovi?

12:00 TAJNE NOVOG BEOGRADA
Predava?: Zoran Nikoli?

Petak 18.02. 2011.

16:00 POSETA MUZEJU ZEPTER,
Knez Mihailova ulica
Kustos: Ivana Simeonovi?-?eli?

18:00 NO?NI IVOT BEOGRADA
Predava?: Maja Vlaisavljevi?

Subota 19.02. 2011.

10:00 JEVREJSKA ARHITEKTURA U BEOGRADU
Predava?: Vuk Dautovi?

12:00 POSETA GALERIJI FRESAKA,
Cara Uroa 20
Kustos: Ivan Kru?i?an

Srda?an pozdrav,

Udruenje turisti?kih vodi?a Srbije


Datum održavanja: 10.02.2011Skuptina vodi?a


10. februar 2011. g.
Potovani-a,

Na osnovu ?lana 25 vae?eg Statuta UTVS, Upravni odbor saziva redovnu godinju Skuptinu, koja ?e biti odrana u Sve?anoj sali SO Novi Beograd, Bul. Mihaila Pupina 167, u subotu 26. februara 2011. godine, sa po?etkom u 10 ?asova.

Pozivamo Te da u?estvuje u radu Skuptine i doprinese budu?em uspenom radu Udruenja. Podse?amo sve kolege da je za uspean rad skuptinskog foruma neophodno prisustvo polovine broja ?lanova Udruenja, kao i da je na snazi odluka UO da se status punopravnog ?lana odnosi samo na one koji su izmirili ?lanarinu za 2010. godinu ili koji su do dana odravanja Skuptine regulisali pla?anje godinje ?lanarine za 2011. godinu.

Dnevni red Skuptine

1. Otvaranje Skuptine i izbor Radnog predsednitva
2. Izvetaj o radu Upravnog odbora (UO), Nadzornog odbora i Disciplinske komisije
3. Finansijski izvetaj
4. Usvajanje novog Statuta UTVS
5. Usvajanje spiska tri dravne institucije koje ?e prema novom Statutu imati svoje predstavnike u UO UTVS
6. Izbor/verifikacija ?lanova organa UTVS
7. Usvajanje Plana rada UTVS za narednu godinu
8. Razno

Nakon vie od godinu dana od obnavljanja sedita i uspene prologodinje sezone, te zna?ajnog pove?anja broja ?lanova, i dalje postoji puno prostora za poboljanje naeg rada. UO posebno isti?e da je, izmedju ostalog, po?etkom ove godine (preko svog predstavnika) UTVS po prvi put u?estvovalo na Konvenciji Svetske federacije asocijacija turisti?kih vodi?a (WFTGA) u Talinu, Estonija.

Radi nastavka postojanja i ostvarivanja ciljeva Udruenja, kao i dalje afirmacije vodi?ke profesije, neophodna je preregistracija UTVS u Agenciji za privredne registre (APR), u kom cilju predstoje?a Skuptina treba da usvoji izmene Statuta UTVS, koje ga usaglaavaju sa zahtevima APR i Zakonom o udruenjima. Predlog novog Statuta uklju?uje i apsolutnu novinu, a to je da do jedne tre?ine sastava Upravnog odbora popune predstavnici dravnih institucija koje se bave turizmom, ?ime ?emo saradnju sa dravnim institucijama uzdignuti na vii stepen koordinacije, to u perspektivi moe da donese boljitak vodi?koj profesiji i svakom vodi?u pojedina?no.

U tom smislu, Upravni odbor svakom ?lanu Udruenja dostavlja predlog novog Statuta, koji je usaglaen sa zahtevima APR. Molimo one ?lanove Udruenja, koji ne?e biti u mogu?nosti da u?estvuju u radu Skuptine, da se putem elektronske pote opredele za ili protiv novog Statuta, tako da Skuptina po ovom vanom pitanju moe da ra?una na punovani glas svakog ?lana Udruenja.

S potovanjem,
U ime UO UTVS

Branislav Popovi?
predsednik


Datum održavanja: 21.01.2011ME?UNARODNI DAN VODI?A / INTERNATIONAL TOURIST GUIDE DAY


ME?UNARODNI DAN VODI?A / INTERNATIONAL TOURIST GUIDE DAY
21. FEBRUAR 2011.

Obeleavaju?i Me?unarodni dan turisti?kih vodi?a, 21. februar, i ove godine, tradicionalno, Udruenje turisti?kih vodi?a Srbije, kao ?lan Svetske Federacije Udruenja Turisti?kih Vodi?a (WFTGA), organizuje besplatna razgledanja. Na ovaj na?in promoviemo nau zemlju, grad, ambijentalne celine i nau profesiju.

Pozivamo sve gra?ane i goste da nam se

U nedelju 20. februara

pridrue u zanimljivim etnjama. Vai doma?ini, turisti?ki vodi?i ?lanovi Udruenja turisti?kih vodi?a Srbije, ?ekaju Vas na odre?enim polazitima u gradu, da Vam pokau neka zanimljiva mesta i ispri?aju neke druga?ije pri?e - koje moda do sada niste ?uli!

PROGRAM:

10:00h KNEZ MIHAILOVA ULICA
Zoran Ili?
Polazak: ispred Palate Albanija
11:00h ZEMUN
Zorica Arsi?
Polazak: ispred pote u Glavnoj ulici
12:30h KALEMEGDAN
Milan Prosen
Polazak: ispred Paviljona Cvijeta Zuzori?
14:00h OD ZEREKA DO DOR?OLA
Branislav Popovi?
Polazak: ispred Etnografskog muzeja
14:30h VRA?ARSKI PLATO
Polazak: ispred spomenika Kara?or?u
Branka Adamovi?

Za sva navedena razgledanja nije potrebna prethodna prijava

Do?ite, ?ekamo Vas!
UDRUENJE TURISTI?KIH VODI?A SRBIJE


Datum održavanja: 27.02.2010??????a ????????a


????????? ??????????,
????????? ??????,

?? ?????? ????? 25, ??????? ??????? ????, ??????? ????? ????-? ? ????? ???????, ?????? ??????? ??????? ?????????, ???? ?? ?? ??????? ? ???? ????? ????????? ??????? ????? ? ????? 27.????? 71?, ? ?????? 27. ???????? 2010. ?? ???????? ? 10 ??????.
???????? T? ?? ?????????? ? ???? ????????? ? ?o???????? ??????? ???????? ???? ????????. ????? ?????? ?? ?????, ??? ?? ????????? ????? ???????, ?? ??? ???????????? ?????? ???????? ?? ????????? 50% ?? ??????? ????? ???????.
????????? ??? ?????? ?? ?? ? ???? ?? ????? ?????? ??????og ?????a ?? ?? ?????? ??????????? ????? ???????? ???? ???? ???????? ???? ?? ??????? ????????? ?? 2009.???. ??? ???? ?? ?? ???? ????????? ?????????, ?????????? ??????? ????? ?????? ??????? ????????e ?? 2010. ??????.

. ??????? ??????? ???? ?????????:

1. ????????????? ?????? ?????????????
2. ???????? ? ???? ?????? ???? ??,??,??
3. ??????????? ????????
4. ?????-???????????? ????? ??????? ???????? ??????, ??????? ????????? ?????? ? ??????? ???????????? ???????? ?????? ?? ??????? ??????
5. ?????

?? ??????? ????? ????
???? ?????????, ??????????


Datum održavanja: 21.02.2010ME?UNARODNI DAN VODI?A / INTERNATIONAL TOURIST GUIDE DAY


ME?UNARODNI DAN VODI?A / INTERNATIONAL TOURIST GUIDE DAY
21. FEBRUAR 2010

Obeleavaju?i Me?unarodni dan turisti?kih vodi?a, 21.februar, i ove godine, tradicionalno, Udruenje turisti?kih vodi?a Srbije, kao ?lan Svetske Federacije Udruenja Turisti?kih Vodi?a (WFTGA), organizuje besplatna razgledanja. Na ovaj na?in promoviemo nau zemlju, grad, ambijentalne celine i nau profesiju.
Pozivamo sve gra?ane i goste da nam se

U nedelju 21. februara

pridrue u zanimljivim etnjama. Vai doma?ini, turisti?ki vodi?i, ?ekaju Vas na odre?enim polazitima u gradu, da Vam pokau neka zanimljiva mesta i ispri?aju neke druga?ije pri?e koje moda do sada niste ?uli.

PROGRAM:
10:30 KNEZ MIHAILOVA ULICA Zoran ILI?
Polazak: ispred Biblioteke grada Beograda
11:00 ZEMUN Zorica ARSI?
Polazak: ispred glavne pote u Zemunu
12:00 STUDENTSKI TRG Branislav POPOVI?
Polazak: na platou ispred Filozofskog fakulteta
12:00 BEOGRADSKI VREMEPLOV Milan TIPOLD
Realizator programa : Radionica pod otvorenim nebom
Polazak: na Trgu Nikole Pai?a
13:00 OD SLAVIJE DO HRAMA SV. SAVE Branka ADAMOVI?
Polazak: ispred Mc Donalds-a

ZA SVE GORE NAVEDENE PROGRAME NIJE POTREBNA PRETHODNA PRIJAVA
Do?ite, ?ekamo Vas!
UDRUENJE TURISTI?KIH VODI?A SRBIJE


Datum održavanja: 19.02.2010Seminar


Potovani kolega- koleginice,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obavetavamo da Udruenje turisti?kih vodi?a Srbije i ove godine organizuje seminar za kolege, koji ?e se odrati u sali Mesne zajednice Starina Novak u ulici 27.marta 71a, u subotu 27. februara 2010, u terminima:
Petak 19.02.2010.

16:00 - AKTUELNI PROBLEMI U TURIZMU
Predava?:Dr Sneana teti?
18:00 - TURISTI?KO VO?ENJE U SAVREMENOM TURIZMU - PREZENTACIJA DOKTORSKE DISERTACIJE
Predava?:Dr Branislav Raboti?

Subota 20.02. 2010.

10:00 - RAD TURISTI?KOG VODI?A PREDSTAVNIKA TURISTI?KE AGENCIJE U INOSTRANSTVU
Predava?i: Mirko Levajac i Joca Tipold, turisti?ki vodi?i

12:00 - RIMSKI IMPERATORI NA TLU SRBIJE
Predava?: Profesor Vitomir Stankovi?

Petak 26.02. 2010.

16:00 - KOMUNIKACIJA VODI? TURISTA (OSNOVNI ELEMENTI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE U TURIZMU)
Predava? psihologije: Slobodan teti?
18:00 - REAVANJE NEPREDVI?ENIH SITUACIJA U VODI?KOM POSLU
DiskusijaSrda?an pozdrav,

Udruenje turisti?kih vodi?a Srbije


Datum održavanja: 10.02.2010Stru?ni seminar


Potovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obavetavamo da Udruenje turisti?kih vodi?a Srbije i ove godine organizuje Stru?ni seminar za kolege, koji ?e se odrati u turisti?ko-informativnom centru Turisti?ke organizacije Srbije, ?ika Ljubina 8 na prvom spratu, kao i na navedenim adresama, u terminima:

Petak 10.02.2012.

16:00 - UMETNOST LOKALNOG VO?ENJA
Predava?: dr Sneana teti?

18:00 - RAZGLEDANJE BEOGRADA ZA STRANCE
Predava?: Slobodan teti?

Subota 11.02. 2012.

10:00 NAUSTICE BRANKOVI?A
Predava?: Silvana Hadi-?oki?

12:00 ART DECO U ARHITEKTURI BEOGRADA
Predava?: Milan Prosen

Nedelja 12.02. 2012.

10:00 POSETA MUZEJU IVA ANDRI?A (Andri?ev venac 8)
Kustos

12:00 POSETA MUZEJU PAJE JOVANOVI?A (Kralja Milana 21)
Kustos

Petak 17.02. 2012.

16:00 BEOGRADSKI MOSTOVI
Predava?: Vlastimir Ran?elovi?

18:00 GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE BEOGRADA
Predava?: dr Stevan Stankovi?, profesor emeritus

Subota 18.02. 2012.

10:00 BEOGRADSKA NADBISKUPIJA
(Rimokatoli?ke crkve u Beogradu) (Galerija fresaka) Predava?: Zoran Ili?

12:00 ODORE SVETITELJA NA FRESKAMA (Galerija fresaka)
Predava?: Ivan Kru?i?an

Srda?an pozdrav,

Udruenje turisti?kih vodi?a Srbije 

What the world says about vodia and related to februara
Site moved by Go FTP FREE Software