Pages Menu
Categories Menu

BEOGRADSKA TVRĐAVA I KALEMEGDAN (do 2 sata)

Pobednik

Mapa ture

  • BEOGRADSKA TVRĐAVA I KALEMEGDAN
  • STAMBOL KAPIJA
  • SAHAT KULA
  • KOMPLEKS ZINDAN KAPIJE
  • CRKVA SV. PETKE
  • CRKVA RUŽICA
  • TURBE DAMAD-ALI PAŠE
  • KULA NEBOJŠA
  • POBEDNIK
  • SPOMENIK ZAHVALNOSTI FRANCUSKOJ

Ova tura uključuje: BEOGRADSKU TVRĐAVU I KALEMEGDAN 

BEOGRADSKA TVRĐAVA smeštena na brdu iznad ušća Save u Dunav, podignuta u razdoblju od I do XVIII veka, kao kompleks odbrambenog karaktera. Danas je svojevrstan muzej istorije Beograda. Kalemegdan, nekada zaravnjena ledina koja je odvajala gradske zidine od naselja, danas je park popularno mesto za šetnju i odmor.

STAMBOL KAPIJA rekonstruisana u prvoj polovini 18. veka od fino tesanog kamena, ime je dobila jer je gledala na put koji je vodio prema Istanbulu.

SAHAT KULA kula sa satom nastala u 18. veku sa mehanizmom koji još uvek radi.

KOMPLEKS ZINDAN KAPIJEsa kulama i pokretnim mostom iz 15.veka, jedna od najstarijih i najbolje očuvanih srednjovekovnih kapija na beogradskoj tvrđavi. Ime je dobila po svojoj funkciji – mračnim tamnicama (zindan) koje su bile smeštene u samim zidinama kapije.

CRKVA SV. PETKE sagrađena na ostacima stare crkve 1937. godine. Lep ambijent crkve dopunjava i mit o sv. Petki i lekovitoj vodi koja izvire ispod same crkve.

CRKVA RUŽICA nekadašnji barutni magacin pretvoren u vojnu crkvu i na ulazu su figure srednjovekovnog srpskog viteza i vojnika iz I svetskog rata.

TURBE DAMAD-ALI PAŠE natkrivena grobnica iz 18.veka u kojoj su sahranjeni Damat-Ali paša i još nekoliko turskih dostojanstvenika.

KULA NEBOJŠA iz 15.veka, osmatračnica i zatvor u vreme turske vlasti.

POBEDNIK spomenik posvećen pobedi u I svetskom ratu, simbol grada, rad vajara Ivana Meštrovića.

SPOMENIK ZAHVALNOSTI FRANCUSKOJ podignut 1930.g. u znak zahvalnosti za pomoć u I svetskom ratu, još jedan Meštrovićev rad.