Pages Menu
Categories Menu

Cilj, misija i vizija

TOURIST GUIDES ASSOCIATION OF SERBIA

 

Strateški cilj, misija i vizija

  • Uspostavljanje jedinstvenih standarda nacionalne kvalifikacije turističkih vodiča u Srbiji
  • Promovisanje kvalifikacija Udruženja turističkih vodiča Srbije u turističkoj industriji ali i drugim granama
  • Obezbedjujemo obuku za kvalifikovano licenciranje turističkih vodiča
  • Apelujemo na državne i turističke organe da usvoje licencirane kvalifikacije kao simbol kvaliteta turističkog vođenja u Srbiji
  • Ohrabrujemo turističku industriju Srbije i individualne putnike da koriste usluge licenciranih turističkih vodiča
  • Uspostavljamo i sprovodimo profesionalni stručni kodeks ponašanja svih članova Udruženja
  • Razvijamo, održavamo i promovišemo najviše standarde kvaliteta u turizmu Srbije

 

Osiguravamo kvalitet sada a stvaramo ga za budućnost.