Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Postani član Udruženja

                  Pozivamo svakog licenciranog vodiča da u kancelariju Udruženja, Dečanska 8a donese dokument o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča i ličnu kartu, gde će popuniti formular za učlanjenje u Udruženje turističkih vodiča Srbije. TOURIST GUIDES ASSOCIATION OF SERBIA

Sa svakim novim članom Udruženje postaje snažniji faktor turističke privrede Srbije, a profesija turističkog vodiča dobija na značaju.